Walo työväentalo, Oulu

Walon työväentalon käyttäjiä on viikoittain lähes 1000 ihmistä. Vakituisiksi käyttäjiksi ovat muodostuneet mm.